• Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo
  • Tác giả: John Duong
  • Năm xuất bản: 2016
  • Trọng lượng (gr): 300
  • Kích thước: 14.5x20.5
  • Số trang: 158
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 32000.0
  • Giá bìa: 40000.0

Giá trị của ân điển và bình an từ thiên thượng thật vượt quá sự lãnh hội của chúng ta. Giá trị đó đã có, hiện có, và còn đến!