Thời gianDiễn biếnKết quả
4-9-1870Nhân dân Pa-ri (công nhân và tiểu tư sản) khởi nghĩaLật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, lập chế độ cộng hòa
18-3-1871Khởi nghĩa ở Pa-riNhân dân làm chủ Pa-ri
26-3-1871Bầu cử Hội đồng Công xã86 đại biểu trúng cử. Công xã được thành lập
Đầu tháng 4 đến đầu tháng 5 -1871Quân Vec-xai bắt đầu tấn công Pa-riQuân Vec-xai chiếm phía Tây và phía Nam Pa-ri
20-5-1871Quân Vec-xai tổng tấn công Pa-ri"Tuần lễ đẫm máu"
27-5-1871Trận chiến đấu ở nghĩa địa Cha-la-se-đơTrận chiến cuối cùng. Công xã sụp đổ

(Nguồn: Bài 2 trang 39 sgk Lịch sử 8:)