Mâu thuẫn xã hội gay gắt, phong trào đấu tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng, phản đối chiến tranh lên cao.

(Nguồn: trang 76 sgk Lịch Sử 8:)