- Đây là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn, địa bàn rộng.

- Lãnh đạo cuộc khưởi nghĩa là văn thân các tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh.

- Thời gian tồn tại 10 năm.

- Tính chất ác liệt (chiến đấu cam go) chống Pháp và triều đình bù nhìn.

- Tổ chức chặt chẽ, chỉ huy thống nhất.

- Tự chế tạo được vũ khố (súng trường).

(Nguồn: Bài 2 trang 130 sgk Lịch sử 8:)