- Cư dân trên lưu vực các con sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước vì:

     + Do công cụ bằng kim loại xuất hiện sớm

     + Điều kiện tự nhiên thuận lợi: Đồng bằng ven sông rộng lớn, đất đai phì nhiêu, ...

     + Do điều kiện tự nhiên thuận lợi nên khoảng 3500 năm đến 2000 năm TCN cư dân tập trung khá đông theo từng bộ lạc ở lưu vực các con sông lớn ở châu Á, châu Phi.

- Đặc điểm kinh tế

     + Cư dân phương Đông sống chủ yếu bằng nghề nông trồng lúa nước.

     + Ngoài nghề nông, cư dân phương Đông còn làm đồ gốm, dệt vải, làm nghề luyện kim.

     + Chăn nuôi là một ngành kinh tế được cư dân phương Đông kết hợp với nghề nông.

(Nguồn: Câu 1 trang 19 sgk Sử 10:)