• Nhà xuất bản: Phương Nam
  • Năm xuất bản: 12-2015
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 280
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 99000.0
  • Giá bìa: 101000.0

Thế Kỷ XXI Nhìn Về Trương Vĩnh Ký (Tái Bản)

...Với nhân vật Trường Vĩnh Ký, tuy chưa được tiếp cận nhiều tài liệu về ông, nhưng qua những gì mà tôi có, tôi đọc, tôi nghe và biết nếu chỉ xét đơn thuần trên lĩnh vực văn hóa thì đây cũng là một nhà văn hóa lỗi lạc của thời kỳ đó và cho cả hôm nay, không chỉ của Việt Nam chúng ta mà còn là của thế giới.

Trương Vĩnh Ký đã lựa chọn con đường riêng cho cuộc đời mình mặc dù luôn luôn tôn vinh những vị anh hùng dân tộc như Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương. Ông cũng luôn coi Nguyễn Đình Chiểu là nhà văn hóa lớn của dân tộc. Tuy nhiên chính do sự lựa chọn con đường đi của Trương Vĩnh Ký coi như nghịch lý, đó là một trong những vấn đề khúc mắc lớn nhất của Trương Vĩnh Ký "Bi kịch muôn đời".

Tôi hy vọng rằng các vị giáo sư, nhà nghiên cứu tìm được tiếng nói chunng, một kết luận mang tính khoa học cho nhân vật lịch sử này...

- Võ Văn Kiệt