• Nhà xuất bản: NXB Dân Trí
  • Tác giả: Lê Thái Dũng
  • Giá bán: 54400.0
  • Giá bìa: 68000.0
Những Thám Hoa Đặc Biệt Trong Lịch Sử Việt Nam