• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh
  • Kích thước: 13.5 x 21 cm
  • Số trang: 300
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 54000.0
  • Giá bìa: 90000.0

Những Sự Kiện Lịch Sử Việt Nam Tiêu Biểu Thế Kỷ XX

Lịch sử Việt Nam cho đến nay đã trải qua biết bao thăng trầm, với những sự kiện nối tiếp nhau, đan xen lớn, nhỏ vô cùng phong phú. Đó là quá trình lịch sử hùng tráng nhưng cũng nhiều gian khổ hy sinh của dân tộc ta. Lưu giữ những sự kiện đó không chỉ đơn thuần là ghi chép những việc đã qua mà còn là suy xét về gốc ngọn, tìm tòi những căn nguyên, những diễn biến để có thế hiểu được sự vận hành và phát triển của dân tộc Việt Nam. Thế kỷ XX được coi như một chặng đường dài trong tiến trình lịch sử Việt Nam, không chỉ chứa đựng trang sử hào hùng dân tộc với hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, mà còn đánh dấu bước đầu Việt Nam đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và mở rộng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tăng cường hội nhập. Nhận thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa này, nhóm biên soạn đã chọn lọc và đúc kết những sự kiện lịch sử tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ XX. Trong đó, các sự kiện tiêu biểu được tổng hợp, biên soạn, sắp xếp theo trình tự thời gian để giúp cho người đọc biết được quá trình đấu tranh, xây dựng của dân tộc Việt Nam một cách xuyên suốt và ngắn gọn.

Trong những sự kiện lịch sử tiêu biểu thế kỷ XX, người đọc có thể nắm bắt được nhiều sự kiện lịch sử quan trọng và tập trung về Đảng Cộng sản Việt Nam - tổ chức lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, tạo nên những dấu mốc lịch sử quan trọng nhất của đất nước ta từ khi có Đảng. Mỗi mốc lịch sử ấy có ý nghĩa đánh dấu một quá trình phát triển của công cuộc đấu tranh giành chủ quyền, độc lập, tự do. Từ năm 1986, Việt Nam đã thực hiện công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước. So với công cuộc cải cách và chuyến đổi từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường ở các quốc gia khác, ở Việt Nam có những nét đặc thù riêng. Thông qua các sự kiện lịch sử quan trọng thời kỳ này sẽ cho thấy đặc điểm nổi bật của quá trình Đổi mới ở Việt Nam. Đổi mới trên toàn diện và đồng bộ từ kinh tế, chính trị đến tư tưởng - xã hội. Sự cô đọng, tập trung của cuốn sách sẽ góp phần tái hiện bức tranh lịch sử Việt Nam thế kỷ XX một cách đầy đủ và sống động. Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở nguồn tài liệu của các nhà sử học đã được công bố trên các sách báo, tạp chí và Internet với mong muốn giúp người đọc tìm hiểu lịch sử một cách nhanh chóng, thuận tiện và dễ hiểu, dễ nhớ.