• Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Năm xuất bản: 08-2013
  • Trọng lượng (gr): 360
  • Kích thước: 19 x 13
  • Số trang: 448
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 89700.0
  • Giá bìa: 115000.0

Lịch Sử Văn Minh Ả Rập

Theo Will Durant, tác giả cuốn sách Lịch Sử Văn Minh Ả Rập: 'Đa số độc giả cho cuốn toát yếu văn minh Hồi giáo này dài quá, nhưng các học giả sẽ chê nó ngắn quá, thiếu sót. Chỉ tại những điểm tuyệt đỉnh của lịch sử, xã hội mới sản xuất được cùng trong một thời gian những vĩ nhân trong chính giới, giáo giới, trong văn học, hóa học, triết học và y học nhiều như Hồi giáo trong bốn thế kỉ từ Harounal-Rashid tới Averroes... Nhưng một phần lớn, nhất là về chính trị, thơ ca và nghệ thuật là riêng của dân tộc Ả Rập và nó quý vô cùng.'