• Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp TPHCM
  • Tác giả: Nguyễn Thành
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 300
  • Kích thước: 14.5 x 20.5
  • Số trang: 284
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 61200.0
  • Giá bìa: 85000.0

Góp Phần Tìm Hiểu Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Dựa trên những tài liệu có độ tin cậy cao, với một lối lập luận sắc bén, tác giả đã thành công trong việc “bàn thêm cho rõ, sửa lại cho đúng”, bác bỏ những thông tin không chính xác, chẳng hạn như ông phủ nhận sự tồn tại cái gọi là “nhóm Ngũ long” trước đây, khẳng định Nguyễn Ố Pháp không phải là bút danh của Nguyễn Ái Quốc v.v… Ngoài ra sách còn đề cập đến các vấn đề như: Bác Hồ với kiều báo, Bác Hồ với các nhà báo, Bác Hồ với miền Nam… Bằng những bài viết ngắn, tác giả Nguyễn Thành đã góp phần vẽ nên bức chân dung của vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc ta.