• Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Tác giả: Pham Minh Kiên
  • Năm xuất bản: 04/2015
  • Trọng lượng (gr): 380
  • Kích thước: 13x20.5
  • Số trang: 239
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 45430.0
  • Giá bìa: 59000.0

Một cậu học trò ngạo nghễ, một thí sinh coi rẻ quan trường, một khách giang hồ phiêu lãng, một văn sĩ khinh đời ngạo thế, một viên giáo thụ bất đắc chí, một kẻ làm loạn đã khiến gia tộc mang cái họa chu di.

Nhà danh nho ấy là Cao Bá Quát.