• Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp
  • Tác giả: Kiều Văn
  • Năm xuất bản: 01-2012
  • Kích thước: 13 x 20 cm
  • Số trang: 216
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 34000.0
  • Giá bìa: 45000.0

Giai Thoại Lịch Sử Việt Nam Tập VIII - Lãnh Tụ, Chí Sĩ Yêu Nước Và Danh Nhân Văn Học Thế Kỷ XX

Đọc giai thoại lịch sử Việt Nam của Kiều Văn.

Trước đây tôi đã đọc nhiều giai thoại lịch sử nước nhà như "Kho tàng giai thoại Việt Nam" do Vũ Ngọc Khánh soạn, như "Những vì sao đất nước"... Trong "Đại Việt sử kí toàn thư" của Ngô Sĩ Liên, trong "Việt Nam sử lược" của Trần Trọng Kim, trong "Lịch sử Việt Nam" (2 quyển) của Đào Duy Anh cũng có ghi một số giai thoại. Các sách ấy đã giúp tôi học được nhiều và hiểu nhiều về lịch sử nước nhà.

Nay tôi lại được đọc "Lịch sử giai thoại Việt Nam" của Kiều Văn với nhiều hứng thú. Trước hết có rất nhiều giai thoại mà các sách khác chưa ghi. Còn những giai thoại mà ai cũng biết thì cũng được ghi chép lại và có bổ sung chút ít.

Nhưng điều mà tôi hứng thú là cách viết, cách thuật lại của Kiều Văn đã làm rõ nét hơn những chân dung của những nhân vật lịch sử, nhất là những anh hùng, những danh nhân đất nước, tổng hợp lại là chân dung dân tộc. Và qua các truyện anh hùng, danh nhân tỏa ra một hạo khí cao sâu (hạo khí trường tồn), hạo khí mấy ngàn năm của giống nòi...

Huy Cận

Mời các bạn đón đọc!