• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Phan Huy Lê
  • Năm xuất bản: 01-2018
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 1031
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 313500.0
  • Giá bìa: 570000.0

Di Sản Văn Hóa Việt Nam Dưới Góc Nhìn Lịch Sử

Giới thiệu tổng thể lịch sử, di sản văn hóa Việt Nam và một số trung tâm văn hóa Thăng Long – Hà Nội, trung tâm văn hóa Phú Xuân – Huế, những trung tâm quyền lực thời Bắc thuộc, trung tâm văn hóa thời Trần và một số vùng văn hóa như xứ Thanh, xứ Nghệ Tĩnh, vùng đất Nam bộ.