Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đã ghi dấu như một trong những sự kiện trọng đại nhất trong trang sử vàng dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cuốn Đại thắng mùa Xuân 1975 – Sự kiện -  Hỏi và đáp được tái bản để nhằm ôn lại những trang sử hào hùng nhất của dân tộc, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015)

Dưới hình thức các câu hỏi và trả lời ngắn gọn, súc tích, cùng những câu chuyện cụ thể và sinh động, nội dung cuốn sách đã khái quát được những giai đoạn, dấu mốc lịch sử, những diễn biến cơ bản, quan trọng... làm nên chiến thắng vĩ đại. Thông qua việc phân tích tình hình, tương quan lực lượng giữa ta và địch sau khi Hiệp định Pari được ký kết, những diễn biến cụ thể của từng chiến dịch trong cuộc Tổng tiến công, các tác giả đã cho bạn đọc thấy được bằng sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cùng tinh thần đoàn kết, chiến đấu anh dũng, bất khuất, gian khổ của toàn dân, toàn quân ta đã làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.

Mời bạn đón đọc.