• Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Tác giả: Hội Nghiên Cứu Đông Dương
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 100
  • Kích thước: 15.5 x 23
  • Số trang: 56
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 19250.0
  • Giá bìa: 25000.0

Chuyên Khảo Về Tỉnh Cần Thơ

Đầu thế kỷ XX, Hội nghiên cứu Đông Dương cho ra đời bộ sách “Địa lý học: tự nhiên,  kinh tế và lịch sử Nam kì” về các tỉnh Nam kì. Quyển sách đều theo khung chung cố định của cả bộ sách, cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về tỉnh Cần Thơ  lúc bấy giờ, bao gồm các mục lớn:
+ Địa lý hình thể
+ Địa lý kinh tế
+ Địa lý lịch sử và chính trị
+ Thống kê và hành chánh
Quyển sách thể hiện quan điểm và ý kiến của người Pháp về đất nước, con người Việt Nam lúc bấy giờ. Những thông tin trong sách cũng vô cùng quý giá, có thể giúp các nhà nghiên cứu, những người quan tâm về lịch sử tìm hiểu về Nam kì đầu thế kỷ XX.