• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang
  • Năm xuất bản: 07-2017
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 1183
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 400000.0
  • Giá bìa: 600000.0

Chữ Quốc Ngữ

Kỷ niệm 400 năm ngày ra đời chữ quốc ngữ, các nhà khoa học đã công bố những kết quả nghiên cứu mới về chữ Quốc ngữ: Lịch sử hình thành và phát triển, vai trò là văn tự chính thức của người Việt, những đóng góp vào văn hóa Việt Nam, vấn đề cần trao đổi của Việt Ngữ, chuẩn mực chữ viết và việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua chữ viết…