Thời gianSư kiện, diễn biến chínhKết quả
1-12-1773Nhân dân cảng Bô-xton tấn công 4 tàu chở chè AnhTạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển
5-9 đến 26-10-1774Đại hội Phi-la-đen-phi-aTạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển
4-1775Chiến tranh bùng nổ do G.Oa-sinh-tơn chỉ huyMột nước cộng hòa ra đời với hiến pháp 1787
4-7-1776Tuyên ngôn độc lập ra đời
17-10-1777Chiến thắng Xa-ra-tô-ga

(Nguồn: Bài 1 trang 9 sgk Lịch sử 8:)